Út, © https://www.keresztenyek.hu

„Aki azt mondja, hogy őbenne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt.” (1 János levél 2:6)

Jézus követői vagyunk, akik szavának engedelmeskedve akarunk élni. A szeretet arra indít, hogy életünket megosszuk egymással, ahogyan ezt az újszövetségi keresztények tették. Írásaink az Istennel való életünk, és Igéjéről, a Bibliáról való mindennapos beszélgetéseink gyümölcsei.

Isten létezése létkérdés számunkra. Mit tehetünk azért, hogy ne tévesszük el az élet célját? – Írásaink a Biblia hitelességéről, Isten létezéséről, Jézusról…
Írásaink Isten szeretetéről, igazságosságáról, a Szentháromságról és arról, hogyan ment meg bennünket Jézus által…
Mit jelent kereszténynek lenni? – Írásaink a megtérésről, a megszentelődésről, a hitről és cselekedetekről, minden keresztény egységéről, az egyházról, a házasságról, a válásról…
Mit tanít a Biblia az eleve elrendelésről, a Szent Szellem keresztségről, Mária tiszteletéről, az elbukásról, a láthatatlan egyházról, a reinkarnációról stb.?