Érvek Isten létezése mellett

Áttekintés

Isten létezésének kérdését nem lehet egy elméleti és filozófiai kérdésként csak egyszerűen félretenni, hiszen Isten létezésének elismerése az ember legbelső énjét érinti. Mindenkit arra indít, hogy állást foglaljon, mivel Isten elfogadása a hitetlenkedő és önző életről való teljes lemondást jelent, és alázatot követel. Ebben az írásunkban különböző gondolatokat gyűjtöttünk össze, amelyek segíthetnek világos válaszokat találni erre az alapvető emberi kérdésre. — Olvasd el a teljes írást!

Az érvek fajtái

 • • Miért a „valami” van, és nem a „semmi”?
  • Miért létezik világegyetemünk, és miért éppen olyan amilyen?

 • • Honnan ered a világegyetem rendje és harmóniája?
  • Lehetséges az, hogy minden csak véletlenül keletkezett és fejlődött?

 • • Mi az élet értelme?
  • Beteljesedhet a boldogság, a halhatatlanság, az igazságosság… utáni vágy?

 • • Mit mondanak a tudósok az emberi szellemről?
  • Lehet az emberi szellem pusztán az anyag evolúciójának eredménye?

Néhány ellenvetés

 • „Az istenhit idejét múlta. Nem hiszek egy olyan Istenben, aki egy öreg, hosszú fehér szakállú emberhez hasonló.”

 • „A tudomány megcáfolta Isten létét. A tudomány helyettesíti Istent, és kielégítő választ ad mindenre.”

 • „Hinnék Istenben, ha megmutatná magát nekem. Csodát szeretnék látni.”

 • „Ha létezik egy mindenható és jóságos Isten, miért létezik a rossz és a szenvedés?”

Záró megjegyzések

 • Mi az érvek értelme? Miért van egyáltalán szükségünk érvekre, ha Isten léte mindenképp a hit dolga?

 • Isten létezésének kérdését nem lehet egy elméleti és filozófiai kérdésként csak egyszerűen félretenni. Isten létezésének elismerése az ember legbelső énjét érinti.

[…] amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva: AZ ISMERETLEN ISTENNEK. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek Ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből; hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén; meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem; mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek: Bizony, az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz vagy kőhöz, művészi alkotáshoz vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. (Apostolok cselekedetei 17:23–31)


Kapcsolódó írások

Oldal tetejére ↑