Következtetések

Érvek Isten létezése mellett

Amint azt már az elején jeleztük, az írásunkban szereplő érvek nem adják Isten létének vitathatatlan bizonyítékát. Célunk az volt velük, hogy megmutassuk: Isten létének kérdését nem lehet olyan egyszerűen a szokásos ellenvetésekkel félretenni. Azoknak az embereknek akartunk segíteni, akik őszintén keresik az igazságot, hogy felismerjék, Isten létének gondolata nem áll messze emberi természetünktől. Az esetek többségében Isten elfogadásának legnagyobb akadálya nem az érvek hiánya, hanem a belátás következményeitől való félelem, és annak a vágynak hiánya, hogy az ember megtapasztalja az Istennel való kapcsolatot.

Isten létének elfogadása a vele való kapcsolat elfogadását is jelenti, amit Ő ajánl fel nekünk. Előfeltételezi az Ő megismerésére való készséget, hogy neki szánjam az időmet, hogy legyen fülem hallgatni rá és megváltoztassam az életemet Isten terve szerint. Ez mindannak az elutasítását jelenti, ami vele ellenkezik, illetve akadályoz engem abban, hogy hozzá jussak. Sok ember csak lemondást lát az Istennel való kapcsolatban, de nem fontolja meg, hogy csak azokról a dolgokról kell lemondanunk, amelyek életünk beteljesedésének elérésében akadályoznak minket, és hogy csak a szerető Isten képes betölteni az ember minden szükségletét.

Minden ember lelke mélyén egy Isten alakú űr van. (Pascal)

Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? (Máté 16:25–26)

Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. (Jakab levél 4:7–8)

(Isten) azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. (1 Timóteus levél 2:4)

[…] hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem; mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek: Bizony, az ő nemzetsége vagyunk. (Apostolok cselekedetei 17:27–28)

[…] bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az istenismeret. Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. (Példabeszédek 2:3–6)

Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. (Máté 7:7–8)

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Máté 11:28)

Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. (Jelenések 3:20)

Vissza a Főoldalra

Oldal tetejére ↑